228-1018

אוסף בולי הכנסה, תויות מס , כופר הישוב, תוי דואר רשום (כולל נדירים), בול 100 ו-500 פרוטה, ועוד

Collection of revenue stamps, tax labels,Kofer Ha-Yishuv, registered mail stamps (including rare ones), 100 and 500 pruta stamps and more


Start Price: $120