228-1019

שלושים מעטפות פילטליות בנושאי ציונות, יהדות, שואה וכו'

Three philately envelopes on the subject of Zionism, Judaism, Holocaust etc.


Start Price: $50 Sold for: $50