228-1020

בול צפת "דאר צפת", ע"ס 10 מיל ארץ ישראל (ללא דבק)

Safed stamp “Doar Safed ”, in the amount of 10 mil, Eretz Israel (no glue)


Start Price: $120 Sold for: $325