228-1021

שש מעטפות פילאטליות, תקופת קום המדינה

Six philately envelopes, establishment of the state period


Start Price: $50 Sold for: $65