228-1024

שלושה מטבעות כסף: 5 מרק גרמניה 1975, 500 לירה, איטליה, 1000 לירה, 1970

Three silver coins: 5 Mark Germany 1975, 500 Lire Italy, 1000 lira 1970


Start Price: $25 Sold for: $25