228-1025

מטבע זהב, אנגליה, ע"ס סוברן 1885 M מצב VF

Gold coin, sovereign, England 1885, VF M


Start Price: $280 Sold for: $325