228-1027

מטבע זהב, אנגליה, ע"ס סוברן 1890 VF

Gold coin, sovereign, England 1890, VF


Start Price: $280 Sold for: $300