228-1029

מטבע זהב, אנגליה, ע"ס סוברן 1926 XF SA

Gold coin, sovereign, England 1926, XF SA


Start Price: $280 Sold for: $280