228-1034

ששה מטבעות כסף: הצהרת בלפור, הכנסת, פדיון הבן הכותל, תחיית הלשון העברית ונוסף
החברה הממשלתית

Six silver coins: Balfour Declaration, the Knesset, Pidion Haben, the Western Wall, beginning of the Hebrew language and one more
Isrel government coins and medals corporation

Start Price: $50 Sold for: $75