228-1036

21 מטבעות ויקטוריאנים: ארבעה עשויים כסף, שבעה עשר נחושת

21 Victorian coins, four silver, seventeen copper


Start Price: $120