228-1037

מטבע זהב, אנגליה, ע"ס סוברן 1957 XF

Gold coin, sovereign, England 1957, XF


Start Price: $280 Sold for: $280