228-1038

מטבע זהב, אנגליה, ע"ס חצי סוברן 1892 Good

Gold coin, half a sovereign, England 1892, Good


Start Price: $140 Sold for: $180