228-1042

מטבע זהב, אנגליה, ע"ס חצי סוברן 1909, מצב VG

Gold coin, half a sovereign, England 1909, VG


Start Price: $140 Sold for: $140