228-1044

מטבע זהב, אנגליה, ע"ס חצי סוברן 1900 Good

Gold coin, half a sovereign, England 1900, Good


Start Price: $140 Sold for: $140