228-1045

20 דולר ארה"ב 1980, דירוג PMG-EPQ-55 השטר מודפס רק מצד אחד, נדיר ביותר missing print error

20 US dollars 1980, graded PMG-EPQ-55, banknote is printed only on one side, very rare," missing print error"


Start Price: $700