228-1066

שק בד חתום בפלומבה, המכיל 2000 מטבעות ע"ס 5 אגורות, ס"ה -.100 ל"י, המדפיס הממשלתי, מטבעת ישראל Feb.6.1975

Sealed cloth sack containing 2000 coins in the value of 5 ag, totaling 100 IL, government print, Israel mint Feb. 6.1975


Start Price: $25 Sold for: $45