228-1067

לוט מטבעות ישראל: 3 אגורות הפוכות תשכ"ג שלוש של 25 מיל תש"ט, 250, 500 פרוטה כסף תש"א, 100 פרוטה תשט"ו, ושתים של 5 אג' תשכ"ד

Lot of Israeli coins: 3 inverted agorot 5723 1963, three 25 mil 5709 1949, 250, 500 silver pruta 5701 1941, 100 pruta 5715, 1955, two 5 ag. 5724 1964


Start Price: $100 Sold for: $100