228-1068

לוט מטבעות מנדט: 1 מיל (7) 2 מיל (3), 5 מיל (1), 10 מיל (5), 20 מיל (1942,1927), 50 מיל (1933), 100 מיל (1935)

Lot of British Mandate coins: 1 mil (7), 2 mil (3), 5 mil (1), 10 mil (5), 20 mil (1927, 1942), 50 mil (1933), 100 mil (1935)


Start Price: $50 Sold for: $85