228-1069

לוט של מטבעות מנדט שנים שונות, הכולל: 1 מיל (2), 2 מיל (2), 5 מיל (4), 10 מיל (2), 20 מיל (1935,1942), 50 מיל (1933,1935,1939,1940), 100 מיל (1931,1935,1939,1942)

Lot of British Mandate coins, comprising: 1 mil (2), 2 mil (2), 5 mil (4), 10 mil (2), 20 mil (1935,1942), 50 mil (1933,1935,1939,1940), 100 mil (1931,1935,1939,1942)


Start Price: $220 Sold for: $325