228-1072

אסימון מזכרת Jewish Day, Chicago 1933 תרצ"ג עם תמונה "וירד משה אל העם" " a century of progress

Souvenir token Jewish Day, Chicago 1933, 5793, with an inage “V’yarad Moshe El Ha’am” a century of progress


Start Price: $25 Sold for: $35