228-1073

מדליה קינטית בעיצובו של פרנק מייסלר 50 למדינת ישראל, 75 לבנק מזרחי

Kinetic medal designed by Frank Meissler, 50 to the State of Israel, 75 to the Mizrahi Bank


Start Price: $40 Sold for: $40