228-1074

מדלית כסף, יובל הגדודים העבריים 1917-1967 תרעז- תשכ"ז, 50th Anniversary of the Jewish Legion, צד שני זאב ז'בוטינסקי יוצר הגדודים

Silver medal, 50th anniversary of the Jewish Legion 1917-1967, 5677-5727, reverse Zeev Jabotinsky creator of the legions


Start Price: $40 Sold for: $120