228-1075

מדלית "יזכור, לזכר ששת מיליוני קורבנות השואה" In memory of the 6 million victims", S. Johnson

“Yizkor” medal, In memory of the six million victims”, S. Johnson


Start Price: $40 Sold for: $65