228-1076

שש מדליות: שלוש כסף: עכו, טבריה וקיסריה, וכן שלוש ארד: כנס עציוני, מוזיאון ישראל, ו-20 למפעל הפיס"
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Six medals, three silver: Acre, Tiberias and Caesarea, and three bronze: Etzyoni Convention, Israel Museum, and 20th anniversary to Mif’al Hapais
Isrel government coins and medals corporation

Start Price: $40 Sold for: $70