228-1080

מדלית ברונזה בהוצאת משרד המלחמה הצרפתי יולי 1906, במחאה על זיכויו של אלפרד דרייפוס בהוראת הגנרל אוגוסט מרסיה מיוזמי ההליכים נגד דרייפוס

Bronze medal issued by the French War office July 1906, in protest of Alfred Dreyfus” acquittal at the orders of General Auguste Mercier a promoter of the proceedings against Dreyfus


Start Price: $90 Sold for: $110