228-1082

שלושה שטרות ע"ס 1000 מארק 1919 מספרים רצים , מצב UC
Polska Krajowa Kasa Pozyczkowa

Three 1000 Mark banknotes 1919, running numbers, UC condition
Polska Krajowa Kasa Pozyczkowa

Start Price: $25 Sold for: $100