228-1084

שטר ע"ס 50 דירהם, 1987, מצב VF
Bank Al-Maghrib

50 dirham banknote, 1987, VF
Bank Al-Maghrib

Start Price: $25