228-1085

שטר, שנת 1333 (1913), מצב AU
האימפריה העותמאנית

Banknote, 1332 (1913), AU condition
Ottoman Empire

Start Price: $70 Sold for: $100