228-1086

שטר ע"ס 10 לירות 1950 מצב VF
National Bank of Egypt

10 IL banknote 1950, VF
National Bank of Egypt

Start Price: $25 Sold for: $35