228-1088

לוט גדול של שטרות, כל העולם

Large lot of world banknotes


Start Price: $30 Sold for: $95