228-1089

שטר של האימפריה העותמאנית ע"ס 5 לירות, שנת 1333 (1914) מצב VF

5 lira banknote from the Ottoman Empire, 1333 (1914), VF condition


Start Price: $70 Sold for: $150