228-1090

שטר ע"ס עשרה דינר, 1971 מצב XF
Central Bank of Libya

10 dinar banknote 1971, XF
Central Bank of Libya

Start Price: $40 Sold for: $40