228-1091

חמישה שטרות: 2 דולר 1963 מספר אדום, 5 דולר 1963 מספר אדום, 5 דולר 1950, 10 דולר 1934, 20 דולר 1934, מצבים Fine-VF
United States of America

Five banknotes: 2 dollar 1963 red number, 5 dollar 1963 red number, 5 dollar 1950, 10 dollar 1934, 20 dollar 1934, Fine-VF conditions
United States of America

Start Price: $80 Sold for: $80