228-1095

אלבום עם שטרות, אמצעי תשלום וכו', ארץ ישראל, וכל העולם

Album of banknotes, means of payment etc, Eretz Israel and the world


Start Price: $100 Sold for: $160