228-1097

ארבעה שטרות, גטו לודז' ע"ס 50 פפניג, 1,10,20 מרק Ghetto Litzmannstadt, 15.5.1940

Four banknotes, Lodz Ghetto, in the amount of 50 pfennig, 1, 10, 20 marks, Ghetto Litzmannstadt, 15.5.1940


Start Price: $100 Sold for: $260