228-1100

שלושה שטרות 2008, ע"ס 20 ₪ ששים שנה למדינת ישראל, מספרים רצים, מצב UC
בנק ישראל

Three banknotes 2008, 20 NS, 60 years anniversary for the State of Israel, running numbers, UC condition
Bank of Israel

Start Price: $25 Sold for: $35