228-1102

שטר הצעת מטבע חוקית, ע"ס 250 פרוטה, מצב AUC

Legal tender proposal banknote, 250 pruta, AUC


Start Price: $25 Sold for: $60