228-1103

שטר ע"ס 50 לירות ישראליות 1955 פרפיקס א מספר שחור XF
בנק ישראל

50 IL banknote, 1955, black number, XF
Bank of Israel

Start Price: $120