228-1104

שני שטרות, 1955: ע"ס 10 ל"י ק/1 500 פרוטה, פרפיקס פ, Fine
בנק ישראל

Two banknotes 1955: 10 IL, 500 pruta, Fine
Bank of Israel

Start Price: $25 Sold for: $30