228-1105

חמישה שטרות, סדרה מיוחדת לאספנים של שטרות עם מספר סידורי זהה, יוצרה עבור החב' הממשלתית בפולדר מיוחד
בנק ישראל

Five banknotes special edition for banknote collectors, with identical serial number, created in a special folder for the Isrel government coins and medals corporation
Bank of Israel

Start Price: $160 Sold for: $160