228-1106

ארבעה שטרות 1968, כולם AU ע"ס 5,10,50,100 לירות
בנק ישראל

Four banknotes 1958, all AU, 5,10,50,100 IL
Bank of Israel

Start Price: $25 Sold for: $25