228-1107

שטר ע"ס חמש לירות א"י, פרפיקס B מצב XF
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ

5 Palestine pound banknote, prefix B, XF condition<br />Anglo-Palestine Bank

Start Price: $180 Sold for: $450