228-1110

ארבעה שטרות, 1958: ע"ס חצי, 1,5, 10 לירות
בנק ישראל

Four banknotes 1958, half, 1,5, 10 IL
Bank of Israel

Start Price: $25 Sold for: $50