228-1111

שלושה שטרות הצעת מטבע חוקית ע"ס 250 פרוטה 1952, כולל שטר מנורה צד ימין באור אולטרה סגול

Three banknotes proposed legal tender, in the amount of 250 pruta 1952, including banknote Menorah on right side in UV light


Start Price: $220 Sold for: $220