228-1112

לוט גדול של שטרות, מדינת ישראל, 1958-1978

Large lot of the State of Israel banknoted 1958-78


Start Price: $30 Sold for: $30