228-1114

שלושה שטרות: 1000 שקל 1983 5000, 10000 שקל, 1984 מצב AU
בנק ישראל

Three banknotes: 1.000 shekel 1983, 5.000, 10.000 shekels 1984, AU condition
Bank of Israel

Start Price: $40 Sold for: $40