228-1116

שטר ע"ס 500 פרוטה E, מצב VF
בנק לאומי לישראל בע"מ

500 pruta banknote E, VF condition
Bank Leumi of Israel ltd

Start Price: $50 Sold for: $160