228-1121

תעודת מניה שלSociete Industrielle Agricole en Pale צרפת, 1906, נדיר, מצב טוב Palestine

Bearer bond of Societe Industrielle Agricole en Pale. France, 1906, rare, good condition, Palestine


Start Price: $50 Sold for: $600