228-1154

אות הלוחם נגד הנאצים, 2013 של ארגון לוחמי המחתרות והגטאות

Warrior against the Nazis decoration 2013, Organization of Partisans Underground Fighters and Ghetto Rebels


Start Price: $50 Sold for: $50