228-1190

שיר השירים, צייר זאב רבן בצלאל, ירושלים, הוצ' הספר, תרפ"ד 1923

The song of songs, illust by Zev Raban, Bezalel Jerusalem, publ. by Hasefer, 1923, leather binding-bordeau


Start Price: $150 Sold for: $160